KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN

Phimplay tổng hợp và chọn lọc phim từ nhiều nguồn chia sẻ miễn phí trên internet, chúng tôi không lưu trữ phim trên máy chủ của mình. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung (nếu có). Nếu phát hiện vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ E-mail theo quy trình sau:

– Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnh

– Mô tả tác phẩm có bản quyền bị vi phạm

– Gửi giấy tờ sở hữu trí tuệ (hoặc được ủy quyền) có đầy đủ dấu hoặc chữ ký hợp lệ của các cơ quan chức năng hay người đại diện hợp pháp.

– Tên bạn, tên cơ quan đại diện và thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể tìm hoặc liên hệ được với bạn.

– Tuyên bố xác nhận mọi thông tin khai báo sở hữu trí tuệ của bạn là thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai man.

Phimplay.com có quyền từ chối mọi khiếu nại nếu các thông tin bạn cung cấp không có thật.

Địa chỉ E-mail: [email protected]